บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด

ประวัติความเป็นมา บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด

พ.ศ.2539 เริ่มก่อตั้ง หจก.สินพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ
จนถึงปี พ.ศ.2549 ได้ก่อตั้งใหม่เป็น สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด
เพื่อทำการขยายธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมา บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด

พ.ศ.2539 เริ่มก่อตั้้ง หจก.สินพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่ธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ
จนถึงปี พ.ศ.2549 ได้ก่อตั้งใหม่เป็น 

บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด เพื่อทำการขยายธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกเพิ่มเติม

ด้วยระยะเวลากว่า 15 ปีที่เราได้อยู่ในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก เราได้คิดค้นและพัฒนางานกล่องกระดาษให้กับลูกค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือร้านค้าต่างๆ ได้ไว้วางใจให้เราผลิตกล่องกระดาษต่อเนื่องอย่างยาวนาน
จากนิติบุคคลเล็ก ๆ จนกลายมาเป็น 

บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด
ในปัจจุบันมีโรงงานส่วนผลิตเป็นของตนเอง เครื่องจักรทันสมัย พนักงานมืออาชีพ ได้สร้างผลงานอย่างมากมาย

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี 

ที่เราไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาคุณภาพการผลิต
จึงทำให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากวงการกล่องกระดาษลูกฟูก และ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ มากมาย

เรามั่นใจในคุณภาพการผลิต และสามารถรองรับการขยายงานของลูกค้าได้ในระยะยาว เรามีเครื่องจักรทันสมัย มีกำลังการผลิตได้มากกว่า 1 แสนชิ้นต่อวัน และราคาดีกว่าทุกที่

1.ลูกค้า
องค์กรขนาดใหญ่

ใช้บริการกว่า

0
ราย

2.ความสามารถ
ในการผลิต

ไม่น้อยกว่า

0
กล่องต่อวัน

3.ลูกค้า
Complain

ไม่เกิน

0
เปอร์เซ็นรายต่อปี