บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด

ประวัติความเป็นมา บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด

พ.ศ.2539 เริ่มก่อตั้ง หจก.สินพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ
จนถึงปี พ.ศ.2549 ได้ก่อตั้งใหม่เป็น สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด
เพื่อทำการขยายธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกเพิ่มเติม

ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นทางการ
และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ประวัติความเป็นมา บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด

พ.ศ.2539 เริ่มก่อตั้้ง หจก.สินพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่ธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ
จนถึงปี พ.ศ.2549 ได้ก่อตั้งใหม่เป็น 

บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด เพื่อทำการขยายธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกเพิ่มเติม

ด้วยระยะเวลากว่า 15 ปีที่เราได้อยู่ในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก เราได้คิดค้นและพัฒนางานกล่องกระดาษให้กับลูกค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือร้านค้าต่างๆ ได้ไว้วางใจให้เราผลิตกล่องกระดาษต่อเนื่องอย่างยาวนาน
จากนิติบุคคลเล็ก ๆ จนกลายมาเป็น 

บริษัท สินพัฒนาธุรกิจ จำกัด
ในปัจจุบันมีโรงงานส่วนผลิตเป็นของตนเอง เครื่องจักรทันสมัย พนักงานมืออาชีพ ได้สร้างผลงานอย่างมากมาย

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี 

ที่เราไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาคุณภาพการผลิต
จึงทำให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากวงการกล่องกระดาษลูกฟูก และ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ มากมาย

เรามั่นใจในคุณภาพการผลิต และสามารถรองรับการขยายงานของลูกค้าได้ในระยะยาว เรามีเครื่องจักรทันสมัย มีกำลังการผลิตได้มากกว่า 1 แสนชิ้นต่อวัน และราคาดีกว่าทุกที่

1.ลูกค้า
องค์กรขนาดใหญ่

ใช้บริการกว่า

0
ราย

2.ความสามารถ
ในการผลิต

ไม่น้อยกว่า

0
กล่องต่อวัน

3.ลูกค้า
Complain

ไม่เกิน

0
เปอร์เซ็นรายต่อปี